Frivillig innsats

Museumsvennene bidrar med:

  • kunnskap om Osloskolen
  • praktisk hjelp i åpningstid og på arrangementer
  • kompetanse og praktisk hjelp i arbeidet med museets samlinger


Gruppen ønsker kontakt med personer som kan tenke seg å bidra.

Kontaktperson og koordinator er:
Mette Dingstad
Epost: mette.dingstad@gmail.com
Mobil: 926 21 255