Frivillig innsats

Museumsvennene er en støttegruppe som bidrar til museets arbeid med:

  • kunnskap om Osloskolen
  • praktisk hjelp i åpningstid og på arrangementer
  • kompetanse og praktisk hjelp i arbeidet med museets samlinger

Gruppen ønsker kontakt med personer som kan tenke seg å bidra.  

Kontaktperson og koordinator er Mette Dingstad
Epost: mette.dingstad@gmail.com

Mobil: 926 21 255