5. trinn: "Skoletime anno 1910"

Bilder fra rollespill på museet

Målet er læring om historie. Elevene skal erfare at "mennesker tenker og handler ulikt ut ifra samfunnet de lever i " (Kunnskapsløftet). De får kunnskap om en viktig epoke i Osloskolens historie, og erfarer noe om å være barn og elev i en annen tid.

Vi stiller med god kjennskap til tidens læreplaner, læringsmetoder og pedagogisk tenkning. Med utgangspunkt i barnas forkunnskap og evne til innlevelse forbereder vi timen sammen.

Elevene får enkle kostymer, navn og regler for timen.
I autentisk klasseværelse skrur vi tiden 100 år tilbake. Salmesang, leksehøring og skjønnskrift er deler av timens innhold. Vi lover uvanlig god arbeidsro. Etter timen har vi en samtale om hva elevene har opplevd og lært.