9.–10. trinn: "De tok skolen vår – ung i okkupert Oslo"

Undervisning Nordstarnd menighetshus 1940-45, hakekors og H7-symbol. Tekst: Hvilken side velger du?

Krigen har preget landet og samfunnet vårt. Fortsatt lever mange som opplevde denne tida. Elevene møter levde historier og skjebner, og lærer om utfordringene de unge og landet vårt ble stilt overfor.

Se trailer

Tenk deg at du er ungdom, du går på skole med folk du kjenner og trives med. Så blir det krig. Skolebyggene blir tatt av okkupasjons-makten. Klassen blir sendt til det ene under-visningsstedet etter det andre; en stue, et bedehus. Dere mangler bøker og under-visningsutstyr. Om natten går flyalarmen.
Du er redd. Du er sulten. Du har ikke tv, internett eller radio. Det som står i avisene er ikke til å stole på. Det du lærer på skolen og det som blir sagt vil makthaverne kontrollere. Hva kan du si, og til hvem?

En av kompisene dine holder med fienden. Men er det egentlig så ille? Tenk om det er de som har rett? Tenk deg at du må ta stilling! Hva er rett, hva er galt? Du kan ikke jatte med nå. Du må velge sjøl. Det står om liv og død.

Tilbudet består av:

  1. Introduksjon
  2. Film basert på kildeintervjuer og dramatiseringer basert på hendelser i Oslo under 2.verdenskrig.
  3. Verdiøvelser som tar opp rasisme, menneskeverd, det å velge side. Oppgavene er knyttet både til verden i dag og til Oslo under okkupasjonstiden. Disse øvelsene aktiviserer elevene og får dem til å reflektere.