Åpent museum og gratis omvisning

To. 3.12.

12:0018:00

Oslo Skoelmuseum

Husker du din første skolesekk, fluorskyllinga eller Bessa? I den gamle overlærerboligene på Møllergata skole kan du gjennoppleve egen skoletid, se hvordan skolen var før og lære noe nytt om skolen som har formet deg.

Kl. 16.30 tar vår formidler deg med på en reise i tid gjennom Osloskolens historie. Gratis.

Husk påmelding til skolemuseum@ude.oslo.kommune.no / 22 99 33 90. For mer informasjon se høstens program. Velkommen!