Torsdag 3.mai

Litografi Håkon Senstadvold

Foredrag ved Odd-Bjørn Fure, Prof. Em, dr Philos, HL-senteret

Lærernes sivile motstand under okkupasjonstida fikk avgjørende betydning for landets fremtid. På hvilken måte er deres motstandskamp relevant når det gjelder å beskytte dagens demokrati?            

På tross av arrestasjoner og fangenskap stod lærerne samlet og lyktes i å beskytte og beholde de norske verdiene i skolen. Dette fikk betydning for folks moral, og bidro til å opprettholde en normalitet. Det styrket også de moralen og de humanistiske verdiene i samfunnet forøvrig. Hvilke verdier og handlinger var avgjørende i kampen mot den destruktive ideologien til nazi-regimet? Hvordan lyktes lærerne og det sivile Norge i å holde moralen oppe? Sist men ikke minst: på hvilken måte er kunnskapen om dette relevant for å beskytte dagens demokrati?            


Odd-Bjørn Fure
er forsker ved Holocaust-senteret i Oslo og har i en årrekke arbeidet spesielt med den sivile motstanden. 

 

Gratis adgang. Erstatningskaffe.