Hovedseksjon

Byggearbeidet er i gang

Byggeprosess

Oslo Skolemuseum er lokalisert i den gamle overlærerboligen på Møllergata skole. Skolen ble tegnet av arkitekt Jacob Wilhelm Nordan og åpnet i 1861. Den markerte da en milepæl i norsk skolehistorie som den første moderne folkeskolen. I 2017 ble Møllergata skole fredet av riksantikvaren. Det er derfor mye som skal taes hensyn til når det nå skal installeres heis på museet, men arbeidet er igang og vil gleder oss veldig til vi etter planen kan ta i mot besøk igjen til høsten.