Søndag 28.10.18 Naturen i skolen! Familiedag

Kollasj12:15: Naturfag 1900
12:45: Naturfag 1958
13:15: Naturfag 1976

13:45: Naturfag 1900
14:15: Naturfag 1958
14:45: Naturfag 1976

Enkel café og museumsbutikk

Gratis inngang!