Strategisk plan 2020-2025

Strategisk plan 2020-2025

Dette har vært en annerledes vår for Oslo Skolemuseum med et museum stengt for besøkende og ansatte på hjemmekontor. Det betyr imidlertid ikke at vi har ligget på latsiden for det. Blant annet har vi jobbet med en strategisk plan for de neste fem årene. Har du lyst til å lese mer om Oslo Skolemuseum og hva vi skal fokusere på i denne perioden så ta en titt på dette dokumentet. God lesning! 


Fra strategiens innledning:

Oslo Skolemuseum forvalter en viktig del av Oslos historie. Siden innføringen av Folkeskoleloven i 1889 har skolen vært tilgjengelig for alle. Gjennom skolen formes fremtidens samfunnsdeltakere. Vårt mandat er å samle, bevare, dokumentere og formidle Osloskolens historie.