Torsdag 14.mars                      Skoleplansjenes opprinnelse kl.1700

Asbjørn Knutsen - Bilder til Norgeshistorien "Birkebeinerne bringer Haakon Haakonsen over fjellet til Nidaros" av K.Bergslien

Alt dette får du høre mer om i foredraget "Skoleplansjenes opprinnelse" ved kunsthistoriker Maria M. Muhrman. 

- Historisk bakgrunn
- Pedagogisk anvendelse. Iakttagelsesundervisningen
- Symbolbruk i kunsthistorisk perspektiv
- Åpen diskusjon: Plansjer i forhold til dagens visuelle undervisning?

Museet er som vanlig åpent fra kl.1200

Gratis inngang og enkel kafé. 

Velkommen