De tok skolen vår

Foto elever påvei til skole i Grefsen kirke, Gutt ved sidxen av H7-symbol, barnetegning tilfluktsrom

Hvordan var det å være elev i en skole og en by i unntakstilstand? 
Skolene ble rekvirert av okkupasjonsmakten. Elevene undervist i bedehus, fabrikkantiner og private hjem. Skolen ble forsøkt  nazifisert, lærerne satt under stort press: mange arrestert og fengslet. Andre var nazister.

En dag stod en pult tom. Var det din tur neste gang? Hvem kunne du stole på? 

Møt noen av elevene som opplevde denne viktige tida, lær mer om hvordan de ble berørt, og hvordan krigen spredte seg til klasserommet!

Utstillingen bygger på intervjuer med tidsvitner.