De tok skolen vår

Foto elever påvei til skole i Grefsen kirke, Gutt ved sidxen av H7-symbol, barnetegning tilfluktsrom
  • Hvordan var det å være elev i en skole og en by i unntakstilstand?
  • Skolene ble rekvirert av okkupasjonsmakten. Elevene undervist i bedehus, fabrikkantiner og private hjem.
  • Skolen ble forsøkt nazifisert, lærerne satt under stort press: mange arrestert og fengslet. Andre var nazister.
  • En dag stod en pult tom. Var det din tur neste gang? Hvem kunne du stole på?

Utstillingen bygger på intervjuer med tidsvitner.