Faste utstillinger

klasserom 1950 og 1900, skolebespinsning og detaljer fra utstillingene

I alle utstillingsrom finner du miljøer: skolebespisning, sløyd, skolelege, tannlege, klasserom og lærerværelse.

I miljøene forteller vi den pedagogiske historien, om synet på barn i de ulike epokene, hvilken læring ulike tider har vektlagt og på hvilken måte en har ønsket å forme elevene og skape de menneskene samfunnet har ønsket seg. Slik ønsker vi å vekke til live minner, skape refleksjoner og gi deg ny kunnskap.

Velkommen til opplevelse og overraskelse!