Skoleplansjer - Den sårbare naturen

Plansje Grønlandshval

Vi ser med nytt blikk på de gamle skoleplansjene. Utvalget er fremstillinger av dyr og fugler som vi finner igjen på Norsk rødliste.  

 

Skolehistorien er full av flotte Skoleplansjer, som hver for seg er et kunstverk. Men først og fremst var disse plansjene laget som visuelle hjelpemidler i undervisningen. I utstillingen får du et lite utvalg av alle disse fantastiske plansjene, historien og kunstnerne.

 

For å få vist noe av mangfoldet i plansjesamlingen har vi valgt ut et tillegg til utstillingen som du kan bla i på egen hånd.