De tok skolen vår (utgått)

Foto elever påvei til skole i Grefsen kirke, Gutt ved sidxen av H7-symbol, barnetegning tilfluktsrom
  • Hvordan var det å være elev i en skole og en by i unntakstilstand?
  • Skolene ble rekvirert av okkupasjonsmakten. Elevene undervist i bedehus, fabrikkantiner og private hjem.
  • Skolen ble forsøkt nazifisert, lærerne satt under stort press: mange arrestert og fengslet. Andre var nazister.
  • En dag stod en pult tom. Var det din tur neste gang? Hvem kunne du stole på?

Utstillingen bygger på intervjuer med tidsvitner.

Hva kan du oppleve?

  • Tidstypisk undervisningrom
  • Multimedia-show
  • 5 elevers personlige fortellinger
  • Autentiske dokumenter
  • Gjenstander fra okkupasjonstida

Møt noen av elevene

Portrett AR
Agnes, 7 år 1940, bodde på Ruseløkka. Leiligheten hun bodde i og skolen ble tatt av okkupasjonsmakten. Da hun begynte i 3.klasse fikk hun en lærer som var nazist. To av jentene i klassen hørte til fienden. Krigen flyttet inn i livet også til de minste skolebarna, og har preget dem siden.

 Portrett BHL
Bernt Henrik, 15 år april 1940, gikk på Ris skole. Allerede i 1942 ble han arrestert. Han hadde laget illegale aviser og tilbrakte 3 ungdomsår i Sachsen-haussen.  


Møt også  Johan Peter og Grethe, Kåre og Sissel. Alle med mangfoldige og overraskende opplevelser.
Opplevelser like mangfoldige som menneskene. Alle ble dypt berørt, og de fleste har levende minner:
 "Jeg ser det fremdeles tydelig for meg." "Jeg glemmer det aldri!"