Hovedseksjon

Midlertidig utstilling: Skrift

Skriftutstilling

I utstillingen vises plansjer fra undervisning i skjønnskrift og skriveutstyr fra ulike tider. I en del av utstillingen oppfordrer vi deg til å utforske dine egne tanker om håndskrift.

Utstillingen kan sees fra 31. januar 2022 til desember 2022.