Skoleplansjer - Kjønnsroller i skolen

Plansjeutstilling

Skoleplansjene var en del av anskuelsesundervisningen, en pedagogisk metode som ble sentral på slutten av 1800-tallet. Læreren skulle lede barna til å se og sanse omgivelsene. Helst ved direkte kontakt, alternativt ved en modell eller en plansje. Elevene skulle utvikle evnen til å iaktta og gi en tilfredstillende fremstilling av et emne. Plansene var aktivt i bruk helt frem til 1960-tallet. 

Oslo Skolemuseum har omkring 1500 skoleplansjer i samlingen. Vi har gjort et utvalgt blant plansjene våre og inviterer deg til å se å dem fra et kjønnsrolleperspektiv. 

Utstillingen er den del av at Oslo Skolemuseum dette året ser på kjønnsroller i skolen. Gjennom foredrag, temaomvisning, museumsteater og egen skoleplansjeutstilling inviterer vi våre besøkende til å reflektere rundt kjønnsroller i skolen før og nå. Velkommen!