Digitale fortellinger

Demokratisering og likestiling - Osloskolen på 1970-tallet
På 70-tallet skulle skolen for fullt bli demokratisk. Elevens stemme skulle bli hørt og likestilling ble en del av undervisingen. I denne korte omvisning tar formidlingsansvarlig Marita Hesjedal deg med inn i tiåret da verdiene vi setter høyt i dag virkelig gjorde sitt inntog i skolen.

Se også våre digitale fortellinger om:

Christiania Folkeskole anno 1900 

Idealskolen på 1950-tallet

Den sunne eleven

Ingen læring uten tran

 

Vår skriftserie

Lyst til å lese litt skolehistorie? Sjekk ut disse artiklene vi har lagt ut her på hjemmesiden. Trykk på linken for å lese om:

Lørdagsfri

Marianne Rumohrs bokstavkort

Plansjenes historie

Oslofrokosten 

Osloskolens faner

De tok skolen vår

Høstprogram 2020

NB! Oslo Skolemuseum holder stengt inntil videre for å bidra til å hindre smittespredning av Covid-19.