Lærernes stemme

Lærere på lærerværeøse ca 1970-75. Ljan skole

I "Skoletime anno 1900" kan du i februar møte lærerinnen fra en epoke da lærerne bidro sterkt til å forme en ung nasjon.  I mars viser vi "Den gode lærer". Filmen ser på hvilke egenskaper som kjennetegner den gode lærer, på tvers av tider og pedagogiske strømninger. Og i mai ser vi på lærernes viktige rolle i motstandskampen under okkupasjonstida, da deres sivile motstand fikk en avgjørende betydning  for landets fremtid.