Hovedseksjon

Lørdagsfri

Gutter hopper over gjerdet

Barneskolen

Avdelingen for besøk og forskning hos skoleinspektøren i Oslo startet forsøk med lørdagsfri for barneskolene i skoleåret 1965/66. Til sammen deltok 17 skoler i forsøket. Først ute var Lakkegata skole. Karlsrud og Ullevål kom med i 66/67. Deretter Lambertseter og Manglerud i 68/69. Året etter ble forsøkene utvidet, og skolene Ekeberg, Linderud, Løren, Munkerud, Møllergata, Oppsal, Trasop, Østensjø og Åsengata kom med. Det ble gjennomført forsøk med 40 minutters timer, redusert antall timer per uke og redusert antall fridager.

Erfaringene fra forsøket ble målt ved sammenligninger av karakterer og en hel rekke spørreundersøkelser. Lærere, elever og foreldre besvarte spørreskjema om trivsel, faglig utbytte og hva barna brukte fri-lørdagen til. De ble også spurt om hvordan det påvirket det enkelte barn og familien som helhet, og hvordan syn de hadde på å ha lekser over helgen. Svarene ble grundig bearbeidet og evaluert av Avdelingen for forsøk og forskning. Det viste seg blant annet at barna i stor grad benyttet lørdagen til sportslige aktiviteter, i tillegg til økt samvær med familien.

Skolene som hadde deltatt i forsøket både ønsket og fikk fortsette med 5 dagers uke. Samtlige grunnskoler i Oslo ville ha lørdagsfri da Oslo skolestyre lot dem velge for skoleåret 73/74.

Foto: Timeplan
Oslo Skolemuseum

 

Ungdomsskolen

Oslo innførte 9-årig skole gradvis fra og med 1966 til skoleåret 69/70. Timetallet for ungdomsskolen var 36 timer per uke. Med så mange timer ville skoledagen bli for lang med 5 dagers uke. Da den nye læreplanene, Mønsterplanen, kom i 1974 fastslo den timeantallet for ungdomsskolen til 30 uketimer. Dermed var muligheten for lørdagsfri åpnet. 

Gymnaset

Undersøkelsene i forsøksperioden viste at familier med elever både i barneskolen og gymnaset ønsket sammenfallende fridager. Rektorkollegiet for gymnaset ønsket derimot ikke å ligge foran i utviklingen mot 5 dagers uke da dette "… ikke i sitt utgangspunkt tar sikte på å gjøre skolen bedre, men å avpasse skolerytmen etter en antatt rytme i arbeids- og hjemmeliv…". Oslo katedralskole var med i forsøk som reformgymnas og blant annet praktisering av 5 dagers uke fra 1969/70. For skoleåret 74/75 fikk alle gymnasene tilbud. Også de valgte 5 dagers uke. Fra og med 1974/75 hadde samtlige elever i Osloskolen lørdagsfri.

Foto: Forsøksrapport
Oslo Skolemuseum

 

Kilder:

Rapport nr. 3 fra Skoleinspektøren i Oslo, avd, for forsøk og forskning. Forsøk med 5-dagers skoleuke i Oslo 1965-1969.

Brev fra Skolesjefen til Oslo skolestyret 5.3.1974.