Hovedseksjon

Voksenopplæring

tekst, tavle

Oslo Skolemuseum ønsker å invitere voksenopplæringa til omvisning på museet. I omvisningen tar vi for oss Osloskolens historie fra slutten av 1800-tallet og frem til 1970-tallet, og tar samtidig opp ulike temaer knyttet til skole og samfunn.

Gjennomgående tematikk er hvordan skolen og samfunnets utvikling går hånd i hånd. Gjennom tidene har de påvirket hverandres syn på oppdragelse, barn, pedagogikk, kjønn, religion, demokrati og mye mer. Samfunnet har skapt skolen og skolen har skapt samfunnet.

Museet har god erfaring med grupper i norskopplæringa. Vi opplever at deltakerne finner mange fellestrekk til egne historier og erfaringer fra hjemlandet. Samtidig gir omvisningen et godt innblikk i deler av norsk historie.

Praktisk info
Tid: Fortrinnsvis tirsdag og onsdag mellom kl. 09.30 - 16.00
Varighet: 1 time
Pris: Gratis for Osloskolen. Andre klasser kr. 500
Påmelding: skolemuseum.uda@osloskolen.no / 22 99 33 90

Formidler tilpasser etter språknivå. Oppgi gjerne dette ved bestilling.

OsloSkolemuseum_Dag02_A7Riii_2000PX_00096.jpegFoto: Magnus Wolff