Hovedseksjon

Lag et herbarium

Herbarium

Hva er et herbarium? 

Et herbarium er en samling planter som er blitt presset, tørket og satt i en bok eller mappe. Plantene blir ofte merket med sine latinske navn og hvor de ble plukket. Slike plantesamlinger er viktig for å studere floraen og hvordan den fungerer på forskjellige steder på jorden.  

Herbarium som skoleprosjekt

Det har vært et vanlig prosjekt for elever i skolen å lage et herbarium. Før i skolen måtte alle elever bli med ut i naturen, for å finne planter og blomster. Det var for å skape glede for naturen, og at elevene skulle lære seg å bli individuelle mennesker. Når en fant en plante eller en blomst, var det viktig å plukke den forsiktig, kanskje skjære stilken med en kniv. Eleven måtte notere ned akkurat hvor du fant den, og slå opp i en egen flora bok for å finne riktig navn. Både det norske navnet og det latinsk navnet være viktig. Før en fikk blyant og kulepenn, noterte elevene ned dette med penn og blekk.  

Her er bilder av et herbarium laget av en elev i 1918:

OSk.01282 (4) copy.png

 

Lag et herbarium! 

 

Du trenger:

  • Avispapir
  • Papplater
  • Noe tungt du kan legge oppå, enten bøker eller en stor sten.
  • En mappe du kan sette blomstene inn i. Dette kan du kjøpe, men du kan også lage det selv, bare pass på at det er stivt nok.  

Fremgangsmåte: 
Planter som skal presses skal være fine, hele, og uten jord. Legg avispapir, gjerne flere lag på den ene papplaten. Oppå avispapiret legger du planten, med bladene ut, her kan det være greit å hjelpe planten litt, slik at den ser mest hel ut når den er ferdig presset. Så legger du noen flere aviser oppå planten, så den andre papplaten, og så noe tungt å presse med. Det er viktig at planten har et jevnt press over hele seg, og presset skal ikke være for tungt de første dagene. For at planten skal tørke fort, bør avispapiret byttes flere ganger, men vent minst et døgn mellom hver gang. Du kan gjerne øke presset dag to, når du har byttet avispapir. Her må du se det litt an, er planten veldig våt bør papiret byttes flere ganger, men ellers kan det holde med bare å bytte en gang. Pass på når du presser planten at du har en jukselapp med den, så du ikke glemmer hvor du fant den. 

Når planten er helt tørr, kan du begynne å dekorere mappen din. Bruk et fint ark som kan settes inni mappen. Planten legges midt på arket og festets med teip. I hjørnet skriver du navnet på planten, det latinske navnet, hvor du fant den, dato, og ditt eget navn.  

Her kan du se bilder av noen herbarium vi har laget på museet. På det første har vi kopiert den gamle måten å lage herbarium på. Vi har også laget en mer moderne versjon – hvilken liker du best?

Du kan også vurdere å ikke plukke plantene i det hele tatt – men fotografere dem i stedet. Da kan du lage en digital herbariumsmappe.

Lykke til og vis oss gjerne bilder av ditt herbarium!