Hovedseksjon

Museets historie

Skolepulter 1910

1900 til 1970: Den tidlige historien

I 1900 deltok Kristiania Folkeskoler på verdensutstillingen i Paris og vant Grand Prix. Gjenstandene som blant annet bestod av en skolekjøkkenmodell og elevarbeider fikk plass på Møllergata skole. Dette ble begynnelsen på Kristiania Folkeskolers Museum.

Foto: Oslo Skolemuseum

 

I 1921 ble stiftelsen Norsk Skolemuseum organisert på Møllergata skole. Stiftelsen bestod av et pedagogisk bibliotek og et gjenstandsmuseum. I 1964 ble det pedagogiske biblioteket overført til Universitetsbiblioteket under betegnelsen Norsk Pedagogisk studiesamling. På grunn av plassmangel ble gjenstandssamlingen fjernet fra Møllergata skole i 1970. Omkring 14 billass med gjenstander ble i denne sammenheng brakt til søppelfyllingen på Grønmo for destruksjon. Kun billass ble reddet av frivillige og lagret ved Norsk Folkemuseum. I 1989 ble disse gjenstanden overført til De Norske Skolehistoriske Samlinger i Drammen.

Foto: Oslo Skolemuseum

 

1991 til 1997: Forberedelse og reetablering

I 1991 oppnevnte de sentrale myndigheter i Oslo v/kulturdirektøren et tverretatlig utvalg for kartlegging og utviklingen av etatsmuseer. Skoleinspektør Kjell Wiik var skoleetatens representant sammen med Byarkivaren, Byantikvaren og Oslo Bymuseum. Året etter konstaterte utvalget at Oslo hadde en rekke etatsmuseer, men at ett museum manglet. I sluttdokumentet fra utvalget ble det fastslått at "et skolemuseum bør med som et konkret forslag". Frem til pensjon samlet Wiik verneverdig eldre pedagogisk materiale fra nedlagte skoler og andre kilder. I 1993 ba skolesjefen Ragnvald Thilesen spesialrådgiver Finn Egeland og å fortsette arbeidet som eget prosjekt. Det ble forberedt innsamling av data over hva som fantes ved Osloskolene fra før 1970 som foto, protokoller, dokumenter, jubileumsbøker, elevarbeider, gjenstander etc.

Mellom 1994 og 1997 ble det i samarbeid med Byarkivaren, Byantikvaren og Oslo Bymuseum utarbeidet et system for manuell behandling og dataregistrering. I perioden ble det systematisk tatt vare på musealt pedagogisk materiale og foretatt lydintervjuer med skolefolk om tidsperioden 1923 til 1997.

1997 til 2000: Arbeid mot åpningen

Lokalet for museumsdriften ble sikret på Møllergata skole. Lokalene var sterkt forslummet, men ble pusset opp i 1998 og 1999. Gjennom en fireårsperiode arbeidet fire pensjonister gratis med praktisk tilretteleggelse av samlingene. Ut over dette hadde prosjektansvarlig kontakt med en kompetansegruppe på ca. 20 personer. Samtidig ble det gjort besøk på skolemuseale samlinger i Norge, Sverige og Danmark.

23. mai 2000 ble Oslo Skolemuseum åpnet av ordfører Per Ditlev-Simonsen med ca. 60 gjester tilstede.