Faste utstillinger

klasserom 1950 og 1900, skolebespinsning og detaljer fra utstillingene

På Oslo Skolemuseum kan du oppleve utstillingene som viser typiske trekk ved Osloskolen fra 1890-årene frem til i dag. Hos oss kan du spasere rett inn i skolehistorien!

Autentiske skolemiljøer 

I utstillingene kan du oppleve klasserom som viser hvordan klasserom i Osloskolen så ut på 1900, 1950- og 1970-tallet. I tillegg finner du miljøer som viser skolebespisningens, sløydens, skoleleges og tannlegens plass i skolehistorien. Her kan du sette deg på en benk i "Bessa" der hundrevis av barn spiste den internasjonalt kjente Oslofrokosten. Du kan slå deg ned på en skolepult fra 1950 og forsøke å skrive med penn og blekk. Du kan se tannlegestolen som var elevens frykt, men som reddet melketennen deres. Og du kan se hva besteforeldrene dine lærte av håndarbeid, samt oppdage hvor ulik undervisning gutter og jenter fikk helt frem til 1960-tallet. 

Minner, refleksjon og kunnskap

I miljøene forteller vi den pedagogiske historien, om synet på barn i de ulike epokene, hvilken læring ulike tider har vektlagt og på hvilken måte en har ønsket å forme elevene og skape de menneskene samfunnet har ønsket seg. Slik ønsker vi å vekke til live minner, skape refleksjoner og gi deg ny kunnskap.

Museet har også utstilt en fullstendig oversikt over Oslo sine skoler fra 1700 til i dag. Kanskje finner du din skole?