Hovedseksjon

Om Oslo Skolemuseum

En rød ransel

Oslo Skolemuseum ble åpnet i 2000 og er lokalisert i den gamle overlærerboligen på Møllergata skole, sentralt i Oslo. Museet, som hører inn under Utdanningsetaten i Oslo, har som formål å fremme nyansert kunnskap om Osloskolens historie og vise sammenhenger mellom skole og samfunn. 

Utstillinger

På museet finner du både faste og temporære utstillinger. I de faste utstillingene kan du besøke autentiske klasserom fra 1900, 1958 og 1976. Du kan oppleve utstillinger om skolebespisning, sløyd, håndarbeid, skolekjøkken, helsearbeid og gym. Museet har også utstilt en fullstendig oversikt over Oslo sine skoler fra 1700 til i dag.

I tillegg til utstillingene har museet en liten museumsbutikk som er åpen i museets åpningstider. 

Foto: Magnus Wolff/MONOM


Besøk oss
Museet er åpent for alle hver torsdag fra kl 12.00 til 18.00, og siste søndag i hver måned fra kl. 12.00 til 16.00 (utenom påske, sommerferie, jul og helligdager).
Adgang er gratis.
Utvalgte torsdager tilbys gratis omvisning. Se programmet for datoer og klokkeslett.

Vi tilbyr også egne omvisninger for studenter og private grupper.