Om Oslo Skolemuseum

Bilder av bygningen utvendig, resepsjon, museumsbutikk og kafe

Oslo Skolemuseum ble åpnet i 2000 og er lokalisert i den gamle overlærerboligen på Møllergata skole, sentralt i Oslo. Museet som hører inn under Utdanningsetaten i Oslo har som formål å fremme nyansert kunnskap om Osloskolens historie og vise sammenhenger mellom skole og samfunn. 

Utstillinger

På museet finner du både faste og temporære utstillinger. I de faste utstillingene kan du besøke autentiske klasserom fra 1900, 1958 og 1976. Du kan oppleve utstillinger om skolebespisning, sløyd, håndarbeid, skolekjøkken, helsearbeid og gym. Museet har også utstilt en fullstendig oversikt over Oslo sine skoler fra 1700 til i dag.

I tillegg til utstillingene har museet en enkel kafe (stengt høsten 2020 på grunn av smittevern) og en liten museumsbutikk som er åpen i museets åpningstider. 

Vi gjør oppmerksom på at museets utstillinger befinner seg over tre etasjer i en gammel bygning uten heis. Vi har per dags dato dessverre ikke tilrettelegging for rullestol. 

Besøk oss 

Museet er åpent for alle hver torsdag fra kl 12.00 til 18.00 (utenom påske, sommerferie, jul og helligdager). Adgang er gratis. Utvalgte torsdager tilbys gratis omvisning. Se programmet for datoer og klokkeslett.

For skolene tilbyr museet et rollespillbasert undervisningsopplegg for elever i 5. trinn. Med autentiske klasselister fra Møllergata skole i 1910 får elevene utdelt hver sin rolle. Sammen skaper vi en skoletime slik den kunne ha vært i Kristiania for 120 år siden.