Ønsker du å gi noe til samlingene?

Pennal 1970-tall

Spesielt er vi interessert i:

  • Materiell fra den første undervisningen for innvandrerelever
  • Materiell brukt i skolen på 1970-tallet
  • Fifi og Fofo. Lesebøker og tilhørende materiell
  • Pennal, meldingsbok, matboks. Hva hadde du i sekken – bortsett fra bøker?
  • Skolefaner (som skolene selv ikke vil ta vare på)


Send oss en epost med spesifisering og gjerne bilde, til: skolemuseum@ude.oslo.kommune.no