Hovedseksjon

Ansatte

Bente Clausen
Faglig leder

E-post: bente.clausen@osloskolen.no

Bente er utdannet kulturhistoriker (folklorist) og har overordnet ansvar for at Oslo Skolemuseum holder høy faglig kvalitet. I tillegg har hun det administrative ansvaret for muséets drift. Bente liker å fordype seg faglig, og er mest fornøyd når hun kan lese og skrive om skolehistoriske tema.

 

Kari Fagerland Syversen  
Samlingsansvarlig       

E-post: kari.syversen@osloskolen.no

Kari er utdannet museolog ved Universitet i Oslo og har ansvaret for at Oslo Skolemuseum sin samling holder museumsfaglig standard. I tillegg er hun ansvarlig for annonsering, museet nettsider og sosiale medier. Kari liker organisering og systematisering, og vil gjerne tilbringe dagen med utstoppede dyr og skoleplansjer på museets magasin.

 

Heidrun Sølna Øverby
Formidlingsansvarlig

E-post: heidrun.overby@osloskolen.no

Heidrun er utdannet dramapedagog og lektor i drama/teater. Hun har ansvar for at museets formidling holder høy pedagogisk standard og er tilrettelagt ulike målgrupper. I tillegg har hun ansvar for bruk av drama og teater i formidlingen. Heidrun liker best å klekke ut nye kreative ideer til hvordan historien kan formidles på, enten det er til skolebarn, studenter eller voksne.  

 

Amanda Whatley: Museumsformidler
Amanda er utdannet teaterpedagog, og har jobbet som formidler på forskjellige museum siden 2016. Hun jobber på Oslo Skolemuseum som frøken Heiberg med skoleklasser. 

Karen Louise Vuttudal Grindvold: Museumsformidler
Karen Louise er utdannet dramapedagog og har lang erfaring i teaterproduksjon og historieformidling. Hun jobber på Oslo Skolemuseum som frøken Heiberg med skoleklasser.

Linda Andersen: Museumsformidler
Linda er utdannet dramapedagog og jobber både som teaterlærer og på flere museer med drama i fokus. Hun jobber på Oslo Skolemuseum som frøken Heiberg med skoleklasser.