Hovedseksjon

Ansatte

Bente 03 SH kopi.jpg

Bente Clausen
Faglig leder

E-post: bente.clausen@osloskolen.no

Bente er utdannet kulturhistoriker (folklorist) og har overordnet ansvar for at Oslo Skolemuseum holder høy faglig kvalitet. I tillegg har hun det administrative ansvaret for muséets drift. Bente liker å fordype seg faglig, og er mest fornøyd når hun kan lese og skrive om skolehistoriske tema.

 

Marita 001 SH kopi.jpg

Marita Hesjedal
Formidlingsansvarlig

E-post: marita.hesjedal@osloskolen.no 

Marita er utdannet teaterpedagog og regissør, og har jobbet som formidler og museumspedagog i over 20 år. Marita har ansvar for at museets formidling holder høy pedagogisk standard og er tilrettelagt ulike målgrupper. I tillegg har hun ansvar for bruk av drama og teater i formidlingen. Marita liker effektivitet og gode kreative løsninger.

Marita er for tiden i 50% permisjon

 

Kari 008 SH kopi.jpg

Kari Fagerland Syversen  
Samlingsansvarlig       

E-post: kari.syversen@osloskolen.no

Kari er utdannet museolog ved Universitet i Oslo og har ansvaret for at Oslo Skolemuseum sin samling holder museumsfaglig standard. I tillegg er hun ansvarlig for grafisk materiell, annonsering, museet nettsider og sosiale medier. Kari liker organisering og systematisering, og vil gjerne tilbringe dagen med utstoppede dyr, skoleplansjer og elevarbeid på museets magasin.

 

Amanda 2 copy.jpg

Amanda Whatley
Museumspedagog

E-post: amanda.whatley@osloskolen.no

Amanda er utdannet teaterpedagog, og har jobbet som formidler på forskjellige museum siden 2016. På museet organisere og forbereder hun besøk fra skoleklasser, holder omvisninger og har annet pedagogisk overblikk. Aller mest liker Amanda å se at barn får mestring og glede under dramapedagogisk formidling.

Amanda jobber for tiden 50% som museumspedagog på Oslo Skolemuseum.

 

KL 2 copy.jpg

Karen Louise Vuttudal Grindvold
Museumsformidler

Karen Louise er utdannet dramapedagog og har lang erfaring i teaterproduksjon og historieformidling. Hun jobber på Oslo Skolemuseum som frøken Heiberg med skoleklasser.

 

Linda Andersen 
Museumsformidler

Linda er utdannet dramapedagog og jobber både som teaterlærer og på flere museer med drama i fokus. Hun jobber på Oslo Skolemuseum som frøken Heiberg med skoleklasser.