Ansatte

Bente Clausen
Leder og samlingsansvarlig 
Tlf. 22 99 33 93 
E-post: Bente.Clausen@ude.oslo.kommune.no

Marita Hesjedal
Formidlingsansvarlig               
Tlf. 22 99 33 94 
E-post: Marita.Hesjedal@ude.oslo.kommune.no 

Aud Rudshagen
Fagkonsulent (permisjon)                     
Tlf. 22 99 33 92 
E-post: Aud.Rudshagen@ude.oslo.kommune.no

Anne Grethe Saarheim
Vikar
Tel. 22 99 33 92
E-post: Anne.Grethe.Saarheim@ude.oslo.kommune.no