5. trinn: Skoletime anno 1910

Bilder fra rollespill på museet

Oslo Skolemuseum inviterer 5. trinn til samarbeid. Sammen med elevene skaper vi en skoletime slik den kunne ha vært i Kristiania for 100 år siden. Elevene får enkle kostymer, navn og regler for timen. I autentiske klasseværelse skrur vi tiden 100 år tilbake. Salmesang. leksehøring og skjønnskrift er deler av timens innhold. Vi lover uvanlig god arbeidsro. Etter timen har vi en samtale om hva elevene har opplevd og lært. 

Læringsmål

"Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap" (Fagfornyelsen). De får kunnskap om en viktig epoke i Osloskolens historie, og erfarer noe om å være barn og elev i en annen tid.

Vi stiller med god kjennskap til tidens læreplaner, læringsmetoder og pedagogisk tenkning. Med utgangspunkt i barnas forkunnskap og evne til innlevelse forbereder vi timen sammen.

Praktisk info

Tid: Mandag 10.00 - 11.30 og 12.00 - 13.30

Periode: 15.03.2021-14.06.2021

Gruppestørrelse: Max 20 elever

Påmelding: https://forms.gle/gdaGCDj3AUsVYTjJ8

Frist for påmeling: 10.03.2021

Opplegget er gratis for Osloskolen!

I høyre kolonne på denne siden finnes det dokumenter for forbredelse til timen og forslag til etterarbeid.