Om samlingen

Skolesekk 1960-tall, modell hjerne ca 1900, lysbildeapparat 1950-tall, fiskesjelett, kuleramme ca 1950, Bokstavkort U, Navneduk 1899

Gjenstandssamlingen

Oslo Skolemuseum gjenstandssamling består av skolehistoriske gjenstander som læremidler, elevarbeider og skoleinventar, samt lærerbøker og pedagogisk litteratur. Læremiddelsamlingen inneholder omkring 1500 skoleplansjer, kart, skolefilm, bildeband, AV-midler og forevisningsmodeller med mer. 

Gjenstandene er fra ulike fag og tidsepoker (i hovedsak fra slutten av 1800-tallet til i dag). Disse har blitt gitt til museet av osloskoler og privatpersoner. Vi hører gjerne fra deg hvis du ønsker å gi noe til museet. 

Autentiske og historiske gjenstander

Gjenstandssamlingen er grunnlaget for museets utstillinger og formidlingstilbud. Autentiske og historiske gjenstander gir en helhetlig kvalitet som ikke kan erstattes med reproduksjoner, kopier eller bilder. I møtet mellom gjenstander og publikum oppstår forståelse og respekt for fortiden. Dette er en viktig og nyttig ballast i møtet med samtid og fremtid.

Hvor kan du se gjenstandene?

Utvalgte deler av samlingen kan sees i museets utstillinger. Forøvrig oppbevares gjenstandene i klimaregulert eksternt magasin. 

Oslo Skolemuseum jobber kontinuerlig med å digitalisere samlingen på nettplattformen DigitaltMuseum slik at den kan være tilgjengelig for alle.