Om samlingene

Skolesekk 1960-tall, modell hjerne ca 1900, lysbildeapparat 1950-tall, fiskesjelett, kuleramme ca 1950, Bokstavkort U, Navneduk 1899

Gjenstandssamlingen er grunnlaget for museets utstillinger og formidlingstilbud. Autentiske og historiske gjenstander gir en helhetlig kvalitet som ikke kan erstattes med reproduksjoner, kopier eller bilder.

I møtet mellom gjenstander og publikum oppstår forståelse og respekt for fortiden. Dette er en viktig og nyttig ballast i møtet med samtid og fremtid.

Utvalgte deler av samlingen kan sees i museets utstillinger. Forøvrig oppbevares gjenstandene i klimaregulert eksternt magasin.