Hovedseksjon

Om samlingen

Fonetisk plansje

Gjenstandssamlingen

Oslo Skolemuseum gjenstandssamling består av skolehistoriske gjenstander som læremidler, elevarbeider og skoleinventar, samt lærerbøker og pedagogisk litteratur. Læremiddelsamlingen inneholder omkring 1500 skoleplansjer, kart, skolefilm, bildeband, AV-midler og forevisningsmodeller med mer. 

Gjenstandene er fra ulike fag og tidsepoker (i hovedsak fra slutten av 1800-tallet til 1970-tallet). Disse har blitt gitt til museet av osloskoler og privatpersoner. Vi hører gjerne fra deg hvis du ønsker å gi noe til museet. 

OSk.01184 (3) copy.jpgFoto: Oslo Skolemuseum

Hvor kan du se gjenstandene?

Utvalgte deler av samlingen kan sees i museets utstillinger. Forøvrig oppbevares gjenstandene i eksternt magasin. 

Oslo Skolemuseum jobber kontinuerlig med å digitalisere samlingen på nettplattformen DigitaltMuseum slik at den kan være tilgjengelig for alle. 

OSkf.00083 (2) copy.jpgFoto: Oslo Skolemuseum