Hovedseksjon

DigitaltMuseum

digitaltmuseum.no

På digitaltmuseum.no kan du se og lese om over 2,5 millioner (!) objekter fra norske museer. På Oslo Skolemuseum sin side kan du blant annet utforske Osloskolenens mange vakre faner eller et utvalgt av museets mange skoleplansjer. Kanskje du sitter på kunnskap om noen av våre objekter og har lyst til å dele denne med oss? I så fall finnes det et kommentarfelt på hver objektside som du er hjertelig velkommen til å bruke. 

Oslo Skolemuseum sin samling består av skolehistoriske gjenstander som læremidler, elevarbeider og skoleinventar, samt lærerbøker og pedagogisk litteratur. Museets gjenstander er i hovedsak fra slutten av 1800-tallet til i dag. Sukkerskålen på bildet under er en del av et servise designet av Nora Gulbrandsen for Porsgrund porselen. Serien var i produksjon mellom 1935 og 1955. Servise ble utviklet for skolekjøkkenundervisning etter familiemodellen. Modellen går ut på å dele skolekjøkkenet i 4 like grupper: A, B, C og D. Alt utstyr ble merket med sin bokstav. Se resten av serviset på DigitaltMuseum.