Hovedseksjon

Midlertidig utstillinger

Arkitekttegning av Grünerløkka skole

En skole skal være et sted for læring. Tanken om hva som gir det beste bygget for dette formålet har imidlertid vært i stadig endring. Utstillingen tar for seg disse endringene sett gjennom 17 utvalgte skolebygninger i Oslo mellom 1857 og 2000. I utstillingen inviteres besøkende til å reflektere rundt egen skoles betyning. Hva er en skole for deg?