Hovedseksjon

Studenter og private grupper

Penn og blekk

Vi tilbyr omvisninger for grupper og kan ta imot besøk tirsdager, onsdager og torsdager. Velg en omvisning fra menyen:

Da klokka klang             
Oslos skolehistorie i store sprang: 1900-, 1950-, og 1970-tallet.

Skoletime anno 1910   
Bli med på en tidsreise tilbake til 1910. Salmesang, skjønnskrift og klasseromsgym er stikkord for en time vi lover dere ikke glemmer så fort.

Skolens soiale rolle  
Hvilket samfunnsansvar har skolen hatt? Reis tilbake til 1950-tallet og hør om blant annet reformpedagogikken, skolemat, tannhelse og helsesøster.

Tenk sjæl og mene!
Bli med til 70-tallet, tiåret for reform, skoledemokrati og ungdomsopprør.

Kjønnsroller i skolen
Omvisningen gir et innblikk i skolehistoriens forskjellsbehandling
av jenter og gutter.

 

Praktisk informasjon
Pris: 1000 kr. for gruppe
Honnør/student: 700 kr. for gruppe
Inntil 20 personer
Varighet: ca. 60 min.
Påmelding: skolemuseum.uda@osloskolen.no / 22 99 33 90

Ta kontakt hvis gruppa er større enn 20 personer eller dere har behov for tilpassing så finner vi en løsning sammen.