Torsdag 8. november: Naturfaget for fremtiden

Plansje: I vannet Grodans utveckling
Naturkundskab, Naturfag, O-fag, Natur- og miljølære -
faget har endret navn flere ganger og innholdet har endret seg opp gjennom tidene. Læreplanene har gitt retningslinjer for innhold og metoder. Og nå er nok en ny læreplan på trappene. Fagfornyelsen skal etter planen ferdigstilles i 2019 og er i disse dager ute til høring. Samtidig står mennesket foran store utfordringer og krav om endring for at vi skal ta vare på naturen vår.
Hvordan kan faget naturfag ruste våre barn til å gjøre de rette valgene og rette opp igjen de feil som alt er gjort?
 
Steffen Håkonsen, fagansvarlig naturfag i avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet i Utdanningsetaten, gir oss en innledning om hva som nå ligger i fagfornyelsen for naturfaget.
Arnodd Håpnes,  Fagleder naturmangfold i Naturvernforbundet, holder foredrag og gir oss innblikk i hva de mener bør inn i naturfaget for å styrke elevenes kunnskap om naturvern. Stikkord for de viktigste utfordringene er raske, menneskeskapte klimaendringer og tap av natur og arter.
 
Kanskje vil du gi ditt innspill til høringen? Da kan dette være en inspirasjon for deg.