Torsdag 20.09 kl.14:00 Utstillingsåpning: "Skoleplansjer - Den sårbare naturen"

Plansje Grønlandshval

Nå skal de gamle, fine skoleplansjene ned fra loftet og frem i lyset! Ny utstilling "Skoleplansjer – Den sårbare naturen"

Vi ser med nytt blikk på de gamle skoleplansjene. Utvalget er fremstillinger av dyr og fugler som vi finner igjen på Norsk rødliste.  

 

Skolehistorien er full av flotte Skoleplansjer, som hver for seg er et kunstverk. Men først og fremst var disse plansjene laget som visuelle hjelpemidler i undervisningen. I utstillingen får du et lite utvalg av alle disse fantastiske plansjene, historien og kunstnerne.

 

For å få vist noe av mangfoldet i plansjesamlingen har vi valgt ut et tillegg til utstillingen som du kan bla i på egen hånd.

 

Utstillingen åpner 20.september kl.14:00

 

Norsk rødliste for arter 2015 er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeider av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.  

Vil du se bilder og vite mer om truede arter i Norge: https://www.artsdatabanken.no/Rodliste