Frivillig innsats

Skolepulter

Museumsvennene er en støttegruppe som bidrar til museets arbeid. Museumsvennene bidrar blant annet med kunnskap om Osloskolen, praktisk hjelp i åpningstider og på arrangementer, samt kompetanse og praktisk hjelp i arbeidet med museets samlinger.

Gruppen ønsker kontakt med personer som kan tenke seg å bidra!

Kontaktperson og koordinator er:
Mette Dingstad
Epost: mette.dingstad@gmail.com
Mobil: 926 21 255